Stötta vår katastroffond


Genom att skänka en gåva till vår katastroffond är du med och säkerställer att ActionAid snabbt kan svara upp när en katastrof inträffar.


Stötta fonden med en gåva
och bidra till att rädda liv.

Ogiltigt belopp


Andra betalalternativ
Plusgiro: 90 00 83-7
Bankgiro: 90 00 83-7
Märk din gåva med "Katastroffond"


När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av ActionAid. 
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifterFyll i ditt mobilnummer

Öppna Swish i din mobil!
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av ActionAid.
Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter


>